Työttömyyden nujertaminen vaatii laajapohjaista yhteistyötä

Politiikka 09:02

Työttömyys kasvaa räjähdysmäisesti. Pohjanmaalla työttömyys on kasvanut vuodessa noin 50 %. Erityisen huolestuttavaa on nuorisotyöttömyyden kasvu, jossa oli Pohjanmaalla kasvua reilusti yli 70 % vuoden takaiseen verrattuna.

Hallituksen hyvätuloisia suosivalla politiikalla ei työttömyyskehitystä pystytä nujertamaan. Porvarihallituksen sekavat selitykset veroelvytyksen toimivuudesta eivät vakuuta enää edes maan talousviisaitakaan.

Vuosikymmenten saatossa on suomalaisen yhteiskunnan menestykseen vaikuttanut kyky sopia ja yhteinen tahto toimia. Laajapohjainen yhteistyö ja keskinäinen luottamus erityisesti taloudellisesti vaikeina murrosaikoina on tuottanut tulosta. Nykyinen hallitus on suhtautunut erittäin nihkeästi kolmikantaiseen yhteistyöhön. On myös valitettavaa, että työnantajapuoli hylkäsi tupon juuri kun maamme olisi sitä kipeimmin tarvinnut. Maan hallituksen tulee nyt pikaisesti nousta välinpitämättömän sivustaseuraajaan roolista aktiiviseksi toimijaksi työllisyyspolitiikassa. Hallituksen tehtävä on rakentaa siltaa työmarkkinaosapuolten välille työllisyyttä vahvistavan ja työelämää kehittävän kokoavan ratkaisun löytämiseksi työmarkkinoille. Tupon hautaajilla on selvästi haluja sanelupolitiikan vahvistamiseen ja tämä vie entisestään pohjaa talouskriisistä selviämiseltä. Suomalainen sopimusyhteiskunta on vahvuutemme, jota ei saa romuttaa.

Hallituksen keinot työttömyyden räjähdysmäisen kasvun pysäyttämiseksi ovat olleet täysin riittämättömiä ja työttömyyden hoito on selvästi laiminlyöty. Erityisesti nuorten työttömyyden nujertamiseen ei hallitukselta ole löytynyt eväitä, vaikka ongelma on ollut tiedossa jo pitkään. Tehokkaan työllisyyspolitiikan välineitä ovat voimakkaammat panostukset julkisiin investointeihin, koulutukseen ja aktiiviseen työvoimapolitiikkaan sekä teollisuuden toimintaedellytysten turvaamiseen. Nyt tarvitaan todellisia tekoja, vain veroelvytyksen vaikutuksia odotellessa maamme ajautuu vielä syvempään kriisiin.

Erityisesti äkillisen rakennemuutoksen kohdanneet alueet tarvitsevat kaiken mahdollisen tuen. Muutosturvan toimivuus irtisanomistilanteissa vaatii edelleen kehittämistä ja aitoa yhteiskuntavastuuta eri osapuolilta. Suupohjan seudun vaikean tilanteen helpottamiseksi tulee mm. Seinäjoki-Kaskinen radan kunnostamisesta saada selkeä päätös. Tällä turvataan Kaskisten sataman sekä seutukunnan nykyisen ja uuden teollisuuden toimintaedellytykset myös jatkossa.

***

Lähes puolet Pohjanmaan kunnista korottaa veroprosenttiaan ensi vuonna. Kuntien talousahdinko näkyy veronkorotusten ohella palvelujen leikkauksina ja kuntien investointien tyrehtymisenä. Porvarihallituksen kuntia köyhdyttävä politiikka nakertaa pala palalta hyvinvointiyhteiskunnan perustaa.

Kuluneella viikolla on vietetty omaishoitajien viikkoa. Omaishoitajat säästävät yhteiskunnan varoja ja tekevät inhimillistä, arvokasta työtä, jonka merkitystä ei kunnissa aina riittävästi ymmärretä. Kuntien heikentynyt taloustilanne näkyy myös omaishoitajien arjessa. Liian usein kunnan säästöleikkurit kohdistuvat omaishoitajille maksettavaan tukeen. Kuntien erilaisten käytäntöjen ja resurssien myötä omaishoitajat ovat eriarvoisessa asemassa eri puolilla Suomea.

Esitykset omaishoidon tuen maksamisen siirrosta Kelalle ovat kannatettavia. Uudistus yhtenäistäisi käytäntöjä, jolloin tuki ja sen perusteet olisivat samat asuinpaikasta riippumatta. Samassa yhteydessä on tarve tuen korotukselle, unohtamatta verotuksen korjaamista. Uudistus edellyttää, että kunnat panostavat jatkossa enemmän omaishoitoa tukeviin palveluihin, erityisesti omaishoitajien vapaapäiväjärjestelyihin ja hoitopaikkoihin.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Arttu Uhlgren puh. 050 592 2778
Toiminnanjohtaja Johanna Autio puh. 050 583 8393